Team Arcen helpt uit bij Scrooge!

·

·

Afgelopen weekend stond Arcen in het teken van het Scrooge-Festival. Terug naar het jaar 1850 waarin zich het verhaal “A Christmas Carol” van Charles Dickens afspeelde. Dit alles vond plaats in een prachtige winterse setting. Ook Team Arcen leverde haar medewerking aan dit Festival. Dit in het kader van geld inzamelen voor Roparun.

Centraal stond het verhaal van de oude verbitterde vrek Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt. Een verhaal wat mensen aan het lachen en het huilen krijgt. Het zet aan handen en hart te openen naar liefdadigheid. Wij willen u graag aansporen om uw handen en hart open te stellen voor ons doel. Dit kan met een donatie, maar ook door ons te ondersteunen met hand- en spandiensten. Zie elders op onze site “Hulp gevraagd”.